Contact

Open Positions

Kungliga Tekniska Högskolan

Division of Nanobiotechnology
SciLife Laboratory
Tomtebodavägen 23A
Solna, SE 171 65

aherland@kth.se

Karolinska Institutet

Swedish Medical Nanoscience Center
Solnavägen 9, B8
Solna, SE 171 65

anna.herland@ki.se